Metropolitan Tikhon concelebrates Liturgy with Patriarch Kirill