Metropolitan Tikhon presides at patronal feastday of Saint Tikhon’s Monastery